Bemutatkozás

A Genius Savariensis Alapítvány 2013 őszétől útjára indítja Genius Savariensis Szabadegyetem elnevezésű programját.

A Genius Savariensis Szabadegyetem célja, hogy

  • felkeltse a folyamatos képzés és önképzés iránti igényt, felismerve, hogy Magyarország az élethosszig tartó tanulás tekintetében igen nagy elmaradásban van az EU többi országához képest; –
  • hozzájáruljon sokoldalúan művelt, a szűkebb pátriát is ismerő és arra büszke polgárok képzéséhez.

A felsőoktatási rendszer szerint felépített, de modulonként egyénileg összeállítható képzés felöleli az élet minden területét a bölcsészet- és társadalomtudományoktól az egészségügyi, gazdasági és műszaki ismeretekig.

A program részben akkreditált, részben akkreditálandó, illetve tudományos-ismeretterjesztő kurzusokból áll. Valamennyi témakörhöz kötelezően kapcsolódik az ún. Savaria-kurzus, amelynek sikeres elvégzése után a résztvevők megkapják a – terveink szerint bizonyos kedvezményeket biztosító – Savaria polgára (Civis Savariae) kártyát.

A programok színvonalát tudományosan magasan minősített szakemberek garantálják.

A Genius Savariensis Szabadegyetem tervezi, hogy a megye városaiban kihelyezett tagozatokat hoz létre.

A Genius Savariensis Szabadegyetem egyszersmind ernyőt és szervező erőt kínál a Szombathelyen és Vas megyében működő, ismeretterjesztő tevékenységet is folytató egyesületek számára.

A tervezhető, fenntartható és a régió hagyományaihoz méltó jövő csak magas színvonalú szellemi háttérrel valósítható meg.

A mindent tudás szabadegyeteme tegye Szombathelyt és Vas megyét a tudás, a kultúra vonzó és megtartó erejű városává, megyéjévé.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s