Köszöntő

Mottó: “Az életnek tanulunk”

PYJÖrömmel értesítem, hogy a Genius Savariensis Alapítvány 2013 őszétől útjára indítja a Genius Savariensis Szabadegyetemet. 

Hazai és külföldi tapasztalataim alapján kialakult meggyőződésem, hogy a tervezhető, fenntartható és a régió hagyományaihoz méltó jövő csak magas színvonalú szellemi háttérrel valósítható meg. Ezt a szellemi hátteret csak az itt élő és tevékenykedő polgárok, szervezetek és intézmények összefogása képes megteremteni. Ez a háttér talán hozzásegít ahhoz, hogy infrastrukturális, területfejlesztési vagy akár jövedelmi szempontból többnyire csupán közepes vagy annál is rosszabb mutatókkal rendelkező városunk és megyénk elmozdulhasson jelenlegi kedvezőtlen helyzetéből.

A Genius Savariensis Szabadegyetemmel az a célunk, hogy
– felkeltsük a folyamatos képzés és önképzés iránti igényt, felismerve, hogy Magyarország az élethosszig tartó tanulás tekintetében igen nagy elmaradásban van az EU többi országához, elsősorban a skandináv államokhoz képest;
– hozzájáruljunk a sokoldalúan művelt, a szűkebb pátriát is ismerő és arra büszke polgárok képzéséhez.

A felsőoktatási rendszer szerint felépített, de modulonként egyénileg összeállítható, bármikor elkezdhető és megszakítható képzés az igényeknek megfelelően felöleli az élet minden területét a bölcsészet- és társadalomtudományoktól az egészségügyi, gazdasági, műszaki és a mindennapi életvitelhez szükséges ismeretekig. A program részben akkreditált, részben akkreditálandó kurzusokból áll. (Az akkreditált kur- zusok diplomával, a (még) nem akkreditáltak tanúsítvánnyal/bizonyítvánnyal zárulnak.) Megkülönböztetett helyet kap az ún. Savaria-kurzus, amelynek sikeres elvégzése után a résztvevők megkapják a – terveink szerint bizonyos kedvezményekre feljogosító – Savaria polgára (Civis Savariae) kártyát.

A programok minőségét tudományosan magasan minősített szakemberek garantálják.
A Genius Savariensis Szabadegyetem tervezi, hogy idővel a megye városaiban kihelyezett tagozatokat hoz létre.
A Genius Savariensis Szabadegyetem egyszersmind ernyőt és szervező erőt kínál a Szombathelyen és Vas megyében működő, ismeretterjesztő tevékenységet is folytató egyesületek számára.
A mindent tudás szabadegyeteme tegye Szombathelyt és Vas megyét a tudás, a kultúra vonzó és megtartó erejű városává, megyéjévé.
A Genius Savariensis Szabadegyetem valamennyi megvalósult és tervezett programjáról naprakészen tájékozódhat honlapunkon.
Örülnék, ha a Szabadegyetem tevékenységébe bekapcsolódva társunk lenne nemes céljaink valóra váltásában.

Ennek reményében tisztelettel köszöntöm:

Prof. Dr. Pusztay János

a Genius Savariensis Szabadegyetem alapítója

Szombathely, 2013. augusztus 1.

Advertisements